Vetlla Pasqual

Jesús no és al sepulcre, ha ressuscitat. ¡Al·leluia, germans!, això és el que els àngels han anunciat a les dones que havien acudit temoroses a la tomba de Jesús. És la gran notícia que nosaltres escoltem cada any en la nit santa de Pasqua: el Crist ha passat a través de la mort a una nova existència, definitiva, i ara viu per sempre. Aquest és el motiu pel qual avui ens hem reunit aquí en aquesta santa nit, i ens gaudim per la presència del Senyor Ressuscitat enmig nostre. Si els jueus s'alegren, en celebrar la Pasqua, del seu alliberament de l’esclavitud i del seu pas a la nova vida a la terra promesa, nosaltres, els cristians, mai no ens cansem de celebrar que, enmig de la foscor de la nit, Crist Jesús va ser alliberat de la mort i omplert de l'Esperit de Déu, l'Esperit de la vida i, així, Ell ens ha fet passar a nosaltres de mort a vida.

Aquesta nit hem escoltat més lectures que de costum. Des de la creació del món fins a la resurrecció de Jesús, se'ns han presentat unes escenes molt vives, que ens ajuden a entendre quin és el pla salvador de Déu. Els llibres històrics ens han narrat poèticament la creació del món i de l'home. «Déu veié que tot era bo». Ara és el nou Adam, l'Home vertader, Jesucrist, qui centra la nostra atenció. A la primera creació del món, l'Esperit de Déu aletejava sobre les aigües primordials i les va omplir de la seva vida. Ara, en la nova creació, el mateix Esperit ha actuat poderosament en el sepulcre de Jesús i a Ell l’ha omplert de Vida nova, com a primogènit de tota la nova creació. També se'ns ha re-cordat, a la segona lectura, la fe d'Abraham, disposat a sacrificar el seu fill Isaac, que es converteix així en figura de Crist, que sí es va lliurar per nosaltres. A la tercera hem escoltat el relat de la primera Pasqua: Déu va salvar al seu poble de la esclavitud, i amb el pas del Mar Roig ens va preparar per entendre el pas de Crist a la nova existència, alliberant-nos a tots, com un nou Moisés que guia al seu poble a través de les aigües del Baptisme. Els profetes, en els seus quatre lectures, ens han dit paraules d'esperança i estímul: us aplegaré de la dispersió, us donaré un cor nou, us purificaré, sereu el meu poble, us estimaré amb un amor etern, us ompliré de tota classe de béns... Però sobretot el Nou Testament ens ha ajudat a entrar en el misteri que celebrem. El Divendres Sant, escoltàvem commoguts la passió i mort de Jesús, i avui hem sentit com Marc ens transmetia la decisiva notícia de la resurrecció del Senyor. Mentre que Pau, en la carta als Romans, ens ha recordat que el dia del Baptisme tots nosaltres vam ser submergits en la nova existència de Crist incorporant-nos a la seva vida, moguts pel mateix Esperit que va ressuscitar a Ell.

Alegrem-nos, doncs, germans, ja que el mateix amor de Déu que va crear el món fa milions d'anys i que va ressuscitar Jesucrist, que s'havia lliurat per nosaltres, fa dos mil anys, és el que avui ens ha congregat i ens vol comunicar el seu Esperit de vida, d'alegria i d'amor. Això és el que celebrem i això el que dóna sentit a la nostra vida. Per això creiem i tenim esperança i intentem viure com a cristians: nosaltres no seguim una doctrina, o un llibre, ni estem celebrant l'aniversari d'un fet passat. Celebrem i seguim el Crist Jesús, invisible però present enmig nostre com el Senyor Ressuscitat. Deixem-nos guanyar per aquesta alegria, participem amb tota l'Església de la festa de Pasqua, que comença ara i que durarà set setmanes, fins al dia de Pentecosta. La Pasqua de Jesús, que vol ser també la nostra Pasqua. Recordarem de seguida el nostre Baptisme, i sobretot, participarem un cop més del Cos i la Sang del Ressuscitat, que ha volgut ser el nostre aliment; així Déu vol renovar els dons de gràcia amb què ens va omplir el dia del Baptisme i comunicar-nos la seva força al llarg de la nostra vida. Deixem-nos omplir de vida pel mateix Esperit de Déu que va ressuscitar Jesús, ja que Ell ens vol comunicar força, alegria, energia i esperança, perquè se'ns noti, no només en aquest moment de la celebració, sinó en tota la nostra vida, que som seguidors del Ressuscitat i volem viure amb Ell i com Ell.

 

FACEBOOK

TWITTERFree counters!