Diumenge 12 durant l'any

Lectura primera Jb 38,1.8-11
Atura la insolència de les teves ones
Lectura del llibre de Job
El Senyor, des de la tempesta, digué a Job: «Qui posà les portes que limiten la mar quan naixia plena d'insolència, i jo la vestia amb les boires i li donava, per bolquers, la nuvolada? Jo vaig retallar les seves vores i la vaig tancar amb portes i barrots, tot dient-li: Fins aquí et permeto de venir, no més enllà. Atura la insolència de les teves ones».
Salm responsorial 106,23-24.25-26.28-29.30-31 (R.: 1)
Uns comerciants que s'embarcaren
i es feren mar endins,
foren testimonis de les obres del Senyor,
dels seus prodigis en alta mar.
R. Enaltiu el Senyor,
perdura eternament el seu amor.
O bé:
Al·leluia.
A una ordre seva es girà un huracà,
que aixecava grans onades:
es veien al cel, es veien al fons,
i, extenuats de mareig, no es tenien drets,
no hi valia res la seva perícia. R.
En les seves penes cridaren el Senyor,
i els salvà d'aquell perill:
apaivagà el temporal i vingué la bonança,
es calmaren les onades del mar. R.
I els va dur fins al port,
plens de goig per la calma retrobada.
Que reconeguin els favors del Senyor,
els prodigis que ha fet en bé dels homes. R.

 

Lectura segona 2C 5,14-17
Ha començat un món nou
Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Corint
Germans, l'amor que el Crist ens té ens obliga: hem de reconèixer que un ha mort per tots. I és que tots han mort, però ell ha mort per tots, perquè els qui viuen no visquin ja per a ells mateixos, sinó per a aquell que ha mort per tots i ha ressuscitat. Per això nosaltres, des d'ara, ja no valorem ningú per la seva condició mortal, i si en altre temps havíem valorat així el Crist, ara ja no ho fem. Aquells qui viuen en Crist són una creació nova; tot el que era antic ha passat, ha començat un món nou.

 

Al·leluia Lc 7,16
Ha aparegut entre nosaltres un gran profeta,
Déu ha visitat el seu poble.
Evangeli Mc 4,35-41
Qui deu ser aquest, que fins el vent i el mar l'obeeixen?
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
Un dia, cap al tard, Jesús diu als deixebles: «Passem a l'altra riba». Deixaren, doncs, la gent, i se l'endugueren en la mateixa barca on es trobava. Vora d'ells seguien també altres barques. Mentrestant s'aixecà un temporal de vent tan fort que les onades queien sobre la barca i s'anava omplint. Jesús era a popa, dormint amb el cap reclinat en un coixí. Ells el criden i li diuen: «Mestre, no veieu que ens enfonsem?». Jesús es desvetllà, renyà el vent i digué al mar: «Calla i estigues quiet». El vent amainà i seguí una gran bonança. Després els digué: «Per què sou tan porucs? Encara no teniu fe?». Ells, plens de gran respecte, es preguntaven l'un a l'altre: «Qui deu ser aquest, que fins el vent i el mar l'obeeixen?»

 

Hi ha moments a la vida en que sembla que tot trontolla i s’ensorra sota els peus; l’escena de la tempesta apaivagada pot il·lustrar-los molt bé. Mentre a la mar s’aixecaven les onades i bufava un vent impetuós, Jesús dormia a la barca. Més adormida, però, estava encara la fe dels deixebles. Adormit enmig del temporal, contemplem el Crist submergit en la crisi de la seva Passió i mort; un cop despert en poder i força sobre el vent i les onades, verifica la glòria i la sobirania de la seva resurrecció. El Fill de Déu, que té poder sobre la vida i la mort, té també poder sobre el vent i l’aigua que Ell ha creat. D’aquest relat evangèlic podem treure aplicacions tant per a la nostra vida personal com per a la vida de tota la comunitat cristiana.

         Hi ha moments de prova  per  a la nostra fe, moments de tempesta semblants a l’angoixa que van experimentar els deixebles al bell mig de la borrasca i a l’hort de Getsemaní. Quan el temporal ens assota despietat, quan ens visita el dolor, quan el mal triomfa per moments i s’enfosqueixen els valors del bé i de la virtut, quan sofrim injustament, quan la pobresa, la desgràcia o la mort fan acte de presència a la nostra vida…, en una paraula, quan ens dol el silenci de Déu que sembla estar adormit, llavors sorgeix espontàniament la queixa dels llavis i del cor: «Senyor, ¿no us importa que ens enfonsem?» Si el nostre crit és pregària, vol dir que tenim la confiança en Ell i busquem agafar-nos-hi amb més força; però si expressa desconfiança, dubte i manca de fe, aleshores haurem d’escoltar el correctiu de Jesús: «¿Per què sou tan covards? ¿Encara no teniu fe?» Ser cristià no implica no tenir problemes ni sofriments; si en això consistís l’autèntica felicitat, el més feliç del món seria aquell que no tingués cor. La fe no és una assegurança de vida a tot risc que ens deslliura dels problemes que ens aclaparen; tanmateix ens fa sentir Déu ben al costat nostre i ens dóna coratge i gràcia per avançar confiadament. Ens hem embarcat amb Jesús en l’aventura de la fe, ¿realment ens sabem compromesos amb Ell?, ¿confiem de debò en el seu compromís amb nosaltres o bé la nostra fe cristiana és una rutina heretada que vivim per inèrcia?

         L’Església fa un viatge amb Jesucrist a través del mar del món; la fràgil barca de Pere, que travessa de nit un mar procel·lós, és un símbol de l’Església que navega a través del mar del món i del temps. L’Església, al llarg de la història ha conegut moments de calma i també ocasions en que la tempesta s’ha fet molt aguda i ha amenaçat d’enfonsar-la. ¡Quantes experiències viscudes per cristians de tantes generacions al llarg dels dos mil·lennis de cristianisme! Tots nosaltres, deixebles de Jesucrist, som dins de la barca i tots hem de cooperar perquè vagi avançant; però el més important és saber que Jesucrist vivent és entre nosaltres i és Ell qui ens dóna la força del seu Esperit. Per això, tinguem fe: quan vivim com autèntics cristians, quan amb paraules i obres fem conèixer l’Evangeli, no estem pas actuant per compte i risc propi, sinó que estem treballant en l’obra de Déu, que vol la salvació de tots els homes. La fe en Jesucrist és el nostre poder.

FACEBOOK

TWITTERFree counters!